HLAVNÍ STRANA


Hodina změny - diskuse o potřebných změnách

INFORMACE
ČLÁNKY


DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu
Nejnovější články:


PŘI SPORECH O DĚTI LEŽ NEMÁ KRÁTKÉ NOHY
26.5.2017 - Petr Štěpánek

NENÍ JINÁ MOŽNOST, NEŽ ROZHODNOUT O ZMĚNĚ PÉČE A NEZLETILÉHO SVĚŘIT OTCI
25.5.2017 - Stridavka.cz

ŠKATULATA, HEJBEJTE SE ANEB PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE MEZI RODIČI
24.5.2017 - Bc. Veronika Hájková

REPORTÁŽ PSANÁ NA MARIJÁNCE
23.5.2017 - Ing. Aleš Hodina, dr. h. c.

ÚSTAVNÍ SOUD: SKUTEČNOST, ŽE JEDEN Z RODIČŮ PROTIPRÁVNĚ (JEDNOSTRANNĚ) ZMĚNÍ BYDLIŠTĚ DÍTĚTE, JE TŘEBA ZOHLEDNIT PŘI ROZHODOVÁNÍ, KOMU DÍTĚ SVĚŘIT DO PÉČE A O ROZSAHU A PODMÍNKÁCH STYKU
22.5.2017 - Stridavka.cz

JAK ZVLÁDNOUT HÁDKY MEZI SOUROZENCI
19.5.2017 - JáRodič.cz

POTŘEBUJEME KOŘENY
18.5.2017 - PhDr. Jana Šilhavá

ŠKOLNÍ DOCHÁZKA DO DVOU ŠKOL?
17.5.2017 - Veřejný ochránce práv

ÚS ZKRITIZOVAL SOUDY, KTERÉ POSVĚTILY ODTRŽENÍ DCERY OD OTCE
16.5.2017 - Petr Kozelka

ÚSTAVNÍ SOUD: SOUDCE JE POVINEN CHOVAT SE TAK, ABY NEZAVDAL PŘÍČINU KE SNÍŽENÍ DŮVĚRY V SOUDNICTVÍ A DŮSTNOJNOSTI SOUDCOVSKÉ FUNKCE
15.5.2017 - Stridavka.czKvětinka StřídavkaARCHIV ČLÁNKŮ
PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

INFO@STRIDAVKA.CZ