HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Kazuistika č. 2 - chlapec H.

Bc. Sabina Handlová


Příloha diplomové práce "Postoje ke střídavé péči - rodiče versus děti" (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017)


Chlapec H. narozen roku 2004. V současné době je ve střídavé péči mezi rodiči a to lichý týden v péči otce a sudý týden u matky. Střídavá péče mezi rodiči probíhá v jednom městě na Jižní Moravě. Chlapec H. má mladšího bratra, narozeného roku 2007.

Z rodinné a osobní anamnézy vyplývá:

Rodiče v současné době jsou již rozvedeni. Otec pracuje v jihomoravské armaturce jako seřizovač. Nemá již žádnou další vyživovací povinnost. Matka chlapce žije v současné době sama, je zaměstnána u nadnárodní společnosti, nemá další vyživovací povinnost. Od roku 2012 byla nezletilému chlapci stanovena střídavá péče na základě vzájemné dohody mezi rodiči. V rodině i několikrát zasahovaly orgány činné v trestním řízení, kdy se rodiče vzájemně i fyzicky napadli. A matka poté musela vyhledat lékařskou pomoc. Ve chvíli, kdy rodiče bydleli každý ve vlastní domácnosti, tak matka se svou matkou v době nepřítomnosti otce navštívila chlapce H., který byl sám doma, a vzaly nezletilým dětem potřeby na sport a začaly jej „vydírat“ ať jde k nim, jinak mu věci samy dobrovolně nevydají. Chlapec začal proto volat otci, kdy otec mezitím zajistil účast a přítomnost Městské policie, která poté na místě zasáhla. Výsledkem zásahu bylo to, že matka se svou matkou musely nezl. synovi H. vrátit věci. Poté syn H. začal bydlet pouze u otce, na základě jeho přání. K matce docházel pouze o víkendu a mladší syn R. zůstal u matky, kdy se ovšem u něj začaly projevovat psychické problémy a začal se pomočovat. V roce 2016 matka nezletilých dětí odjela na 5 měsíců za prací do Německa, kdy za celou dobu chlapcům ani nezavolala, otci nepodala žádné informace, nezaslala mu žádné výživné. Před tím, než matka odcestovala, tak měla 14 dní dovolenou a oba chlapce poslala k otci s tím, že má nárok na dovolenou a proto otci chlapce posílá.

Chlapec H. byl na doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí vyšetřen v Dětském centru v roce 2014.

Od roku 2002 žila rodina společně v bytě v městě na Jižní Moravě. Zpočátku bylo manželství bezproblémové, po narození dvou nezletilých dětí se začal vztah rodičů rozvíjet disharmonicky. Oba rodiče vzájemně začali poté mít potřebu dalších partnerů, kdy toto zřejmě jejich vzájemný partnerský vztah hluboce rozvrátilo.

Z vyšetření dětským psychologem v Dětském centru:

Nezletilý chlapec je ve střídavé péči mezi rodiči. Rodiče sdělují, že manželství bylo v roce 2012 rozvedeno, děti byly svěřeny do střídavé péče. V roce 2014 oba bývalí manželé žili ve stejném městě a ve stejném domě, pouze na jiném podlaží. Nezletilý chlapec H. měl jedenkrát vystaven odklad povinné školní docházky, ve školním roce 2014/2015 byl žákem 5. ročníku sportovní třídy. Stávající vzdělávací program bez problému zvládal, na konci 5. ročníku měl vyznamenání. Jako nejoblíbenější předměty uvádí tělesnou výchovu a matematiku, jako obtížnější se mu jeví humanitní předměty. Zájmy: od tří let hraje aktivně hokej, trénuje 5x týdně a o víkendech hrají zápasy.

Psychologické vyšetření se uskutečnilo na podzim roku 2014, věk dítěte v té době byl 11 let. Dostavil se v doprovodu obou rodičů. Chlapec se jevil jako klidný, bez známek zvýšeného napětí, Spolupráce s ním byla na dobré úrovni. Nezletilý H. ,á situaci rodičů v současné době poměrně racionálně zpracovanou, vnímá napjaté vztahy, ale věří, že by bylo možno obnovit mezi nimi vzájemné vazby. Myslí si, že by rodiče měli své problémy mezi sebou vzájemně řešit. Nezletilý dále sděluje, že stále jezdí na společné výlety, které organizuje a financuje táta. Během dne jsou v bytě otce, pokud matka pracuje, v noci spí výhradně v bytě matky. Neskrývá, že má o své rodiče strach. O svém bratrovi sděluje, že tento je situací více poznamenán, má psychické problémy a z toho důvodu je veden v odborné péči lékaře. Chlapec dále sděluje, že rodiče sledují jeho úspěchy ve škole, zajímají se o jeho prospěch, připravují se s ním na vyučování. Hodnocení ze strany rodičů u něj vyvolává obavy, jak budou reagovat na případně horší známku.

Závěr z vyšetření:

Nezletilý se v současné době v dané péči striktně nestřídá po týdnu, ale děti tráví čas s rodiči dle aktuální situace a potřeby. Chlapec si je vědom napjaté situaci mezi rodiči. Přesto je přesvědčen a přál by si, pokud by rodiče byli schopni se vrátit a navázat citové vazby. Oproti svému bratrovi působí vyrovnanějším dojmem. Má v rámci svého věku náhled na situaci. Jako aktivnější a rozhodnější se mu jeví otec. Chlapec velmi těžce nese neshody mezi rodiči.

Doporučení pro rodiče nezletilého chlapce:

  • nezbytnost komunikace mezi oběma rodiči,
  • atmosféra klidu a vzájemné důvěry, nezatahovat nezletilého syna do vzájemných osobních sporů,
  • možnost podílení se rodičů na volnočasových aktivitách syna- sport,
  • při péči o nezletilého postupovat společně, důsledně, klidně a trpělivě,
  • ze strany obou rodičů vymezovat hranice ve výchově,
  • výchova by i v rámci střídavé péče měla být jednotná.

Z vlastního pozorování a pohovoru s nezletilým vyplývá:

Jedná se vzrůstem o fyzicky vyspělého chlapce. V minulosti byl velmi fixován na oba dva rodiče, v současné době matku nevyhledává, veškerý čas tráví spíše s otcem nebo na hokeji. V kolektivu svých vrstevníků je chlapec oblíbený, nemá potíže s navazováním vztahů s vrstevníky.

Doplňující metody:

  • dotazník pro nezletilé děti i rodiče v otázce střídavé péče – hodnocení nejvýznamnější kladů a záporů daného typu péče.

Srovnání situace pohledem nezletilých - v minulosti a současné době:

V současné době chlapec H. sděluje, že střídavá péče funguje dle jeho přání. Rodiče se řídí tím, u koho chce chlapec v tu danou chvíli být. Komunikace mezi rodiči je v současné době bezproblémová.

V minulosti byla situace mezi rodiči značně vyhrocená. Nebyli schopni spolu komunikovat, domlouvat se na základních záležitostech ohledně nezletilých synů. Vzájemně se napadali fyzicky i slovně, nepředávali si základní informace. Tato situace byla pro chlapce velmi zatěžující a psychicky náročná.

V současné době je situace dle sdělení zklidněná. Rodiče spolu v současné době komunikují lépe než v minulosti, rodiče spolu vzájemně komunikují na bázi běžných mezilidských vztahů.

Prognóza:

Z úhlu pohledu zpracovatele diplomové práce se nám jeví, že v současné době je prognóza daného typu péče víceméně pozitivní. Rodiče nezletilého dítěte tuto péči striktně nevyžadují. Chlapci ponechávají jistou volnost v tom, kdy se chtějí s rodiči stýkat. Jezdí na společné výlety, mají společné aktivity i nadále i po rozvodu manželství. Oproti minulosti chlapec danou situaci nese již lépe. Chlapec je již s danou situací srovnaný a je zvyklý na daný režim střídavé péče. Je možné, že do budoucna se daný typ péče s ohledem na zájmové kroužky chlapce, které jsou finančně a časově náročné, dále i možnosti rodičů a jejich vzájemný vztah, může daný typ péče změnit.

Závěrem:

Závěrem této kazuistiky se dle našeho zjištění prokázalo, že v tomto konkrétním případě se projevila střídavá péče jako nejvhodnější forma péče v dané situaci.10.08.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ