HLAVNÍ STRANA
AGRO Brno - Tuřany, a.s. - velkoobchod květin
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Soudní rozhodnutí


ÚSTAVNÍ SOUD: ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZAVINĚNÝM PORUŠENÍM POVINNOSTI
24.5.2018 - Stridavka.cz

VZOR NÁVRHU NA ÚPRAVU PÉČE K NEZLETILÉMU DÍTĚTI DOHODOU RODIČŮ
10.5.2018 - Mgr. Bc. Denisa Matějková 

ÚHRADA NÁKLADŮ ZMAŘENÉ CESTY PRO DÍTĚ
7.2.2018 - Stridavka.cz

KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY (JAK ZACHOVAT PÉČI OBOU RODIČŮ), KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY (PROČ ZAMÍTNOUT STŘÍDAVOU PÉČI)
29.1.2018 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: KONFLIKT RODIČŮ NEMŮŽE BÝT DŮVODEM K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
17.1.2018 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: NÁZOR STARŠÍHO NEZLETILÉHO MĚL PŘEDSTAVOVAT JEDNO Z HLAVNÍCH VÝCHODISEK ROZHODNUTÍ O PŘEDBĚŽNÉM OPATŘENÍ
15.1.2018 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: ZACHOVÁNÍ OSOBNÍHO KONTAKTU VĚZNĚNÝCH RODIČŮ S DĚTMI JE PRAVIDLEM
8.1.2018 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: JE NUTNÉ, ABY RODIČ MĚL MOŽNOST BÝT S DÍTĚTEM I NA ŠTĚDRÝ DEN
6.12.2017 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: JE POVINNOSTÍ ODVOLACÍHO SOUDU VYŽÁDAT SI PŘED NAŘÍZENÍM PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ VYJÁDŘENÍ DRUHÉHO ÚČASTNÍKA
20.11.2017 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: JE POVINNOSTÍ SOUDU SVÉ PRÁVNÍ ZÁVĚRY DŮKLADNĚJI ODŮVODNIT
2.11.2017 - Stridavka.cz

TRESTNÍ ŘÍZENÍ NEMŮŽE BÝT DŮVODEM PRO VYLOUČENÍ STŘÍDAVÉ PÉČE
29.8.2017 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY BY NEMĚL BÝT POVAŽOVÁN ZA DŮVOD UPŘÍT RODIČI PŘÍMÝ STYK S DÍTĚTEM
23.8.2017 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: ZÁJMEM DÍTĚTE JE VŽDY ZACHOVÁNÍ VAZEB S OBĚMA RODIČI
8.8.2017 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD MÁ POCHYBNOSTI, ZDA ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPRAVEDLIVĚ UPRAVUJE ZÁJMY BIOLOGICKÝCH OTCŮ
2.6.2017 - Stridavka.cz

NENÍ JINÁ MOŽNOST, NEŽ ROZHODNOUT O ZMĚNĚ PÉČE A NEZLETILÉHO SVĚŘIT OTCI
25.5.2017 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: SKUTEČNOST, ŽE JEDEN Z RODIČŮ PROTIPRÁVNĚ (JEDNOSTRANNĚ) ZMĚNÍ BYDLIŠTĚ DÍTĚTE, JE TŘEBA ZOHLEDNIT PŘI ROZHODOVÁNÍ, KOMU DÍTĚ SVĚŘIT DO PÉČE A O ROZSAHU A PODMÍNKÁCH STYKU
22.5.2017 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: SOUDCE JE POVINEN CHOVAT SE TAK, ABY NEZAVDAL PŘÍČINU KE SNÍŽENÍ DŮVĚRY V SOUDNICTVÍ A DŮSTNOJNOSTI SOUDCOVSKÉ FUNKCE
15.5.2017 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: JE NUTNO VYCHÁZET Z NEJLEPŠÍHO ZÁJMU DÍTĚTE V KONTEXTU SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO A NAVRHOVANÉHO VÝCHOVNÉHO PROSTŘEDÍ
5.5.2017 - Stridavka.cz

POKUD OTEC NEBUDE MÍT MOŽNOST SE ROVNOCENNĚ ZAPOJIT DO PÉČE, DLE PŘESVĚDČENÍ SOUDU KONFLIKTY A SPORY RODIČŮ NEUKONČÍ ŽÁDNÉ SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
27.4.2017 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: SROVNÁVÁNÍ NEZLETILÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V RODINĚ TVOŘENÉ SEZDANÝM NEBO NESEZDANÝM PÁREM JE NEPŘÍPADNÉ
24.4.2017 - Stridavka.cz

STANOVISKO NEJVYŠŠÍHO SOUDU K VÝŽIVNÉMU
21.11.2016 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: KRITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ O SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE SE ANALOGICKY UPLATNÍ I V PŘÍPADĚ ROZHODOVÁNÍ O STYKU
18.8.2016 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: POCHYBENÍ SOUDU NIKDY NEMŮŽE JÍT K TÍŽI ÚČASTNÍKA
28.6.2016 - Stridavka.cz

ROZDĚLENÍ PÉČE O OSMIMĚSÍČNÍ DÍTĚ
9.5.2016 - Stridavka.cz

K VÝŠI ÚHRADY NÁKLADŮ NA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
29.4.2016 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: OBA RODIČE MAJÍ PRÁVO PEČOVAT O DÍTĚ V ZÁSADĚ STEJNOU MĚROU
1.4.2016 - Stridavka.cz

ZADOSTIUČINĚNÍ ZA PRŮTAHY PŘI VÝKONU ROZHODNUTÍ
22.2.2016 - Stridavka.cz

STŘÍDAVÁ PÉČE PŘI VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI
7.12.2015 - Stridavka.cz


21.7.2015 - JUDr. Oldřiška Luňáčková

ÚSTAVNÍ SOUD: STABILITA PROSTŘEDÍ NENÍ HODNA OCHRANY SAMA O SOBĚ
13.7.2015 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ V PÉČI O DÍTĚ
9.6.2015 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: SVĚŘENÍ DO PÉČE OTCE - V PÉČI MATKY HROZÍ PŘETRŽENÍ VAZEB K OTCI
22.5.2015 - Stridavka.cz

JAK JE POVINEN SE CHOVAT SOUDCE
18.2.2015 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: STŘÍDAVÁ PÉČE MŮŽE BÝT IMPULSEM KE ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE A LEPŠÍ SPOLUPRÁCI RODIČŮ
28.1.2015 - Stridavka.cz

NÁHRADA ÚJMY VZNIKLÉ POSTUPEM SOUDU
7.11.2014 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: PRÁVA RODIČŮ NA PÉČI O DÍTĚ JSOU ZÁSADNĚ SHODNÁ A TOTO PRÁVO NENÍ PLNĚ NAPLNĚNO STYKEM PO TŘETINU ČASU
3.10.2014 - Stridavka.cz

MATKA PLNOHODNOTNÉMU VZTAHU S OTCEM NEPŘEJE, ČÍMŽ JEDNÁ PROTI ZÁJMŮM SVÉ DCERY
22.9.2014 - Ing. Martin Králíček

ÚSTAVNÍ SOUD: POVINNOST PŘEPRAVY DÍTĚTE
25.8.2014 - Stridavka.cz

OBA RODIČE MAJÍ VYCHOVÁVAT I VYŽIVOVAT
7.8.2014 - Stridavka.cz

NEURÓZA DÍTĚTE NEMŮŽE BÝT ZÁMINKOU PROTI PÉČI OBOU RODIČŮ
30.7.2014 - Stridavka.cz

POKUTA ZA NEPŘEDÁNÍ DĚTÍ
14.7.2014 - Stridavka.cz

VZDÁLENOST NENÍ NA PŘEKÁŽKU STŘÍDAVÉ VÝCHOVĚ
25.6.2014 - Stridavka.cz

NEJVYŠŠÍ SOUD: KŘIVÉ OBVINĚNÍ OTCE Z POHLAVNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ
23.6.2014 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: NEJLEPŠÍM ZÁJMEM DÍTĚTE JE, ABY BYLO PŘEDEVŠÍM V PÉČI OBOU RODIČŮ
11.6.2014 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: VZÁLENOST NEVYLUČUJE STŘÍDAVOU VÝCHOVU
9.6.2014 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: STŘÍDAVÁ VÝCHOVA JAKO CO NEJÚPLNĚJŠÍ NAPLNĚNÍ PRÁVA DÍTĚTE NA OBA RODIČE
19.5.2014 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: NEPODPORUJME VĚČNÉ STUDENTY
16.4.2014 - Stridavka.cz

PROVÁDĚNÍ DŮKAZU ZNALECKÝM POSUDKEM
31.3.2014 - Stridavka.cz

JAK SABOTOVAT PÉČI OBOU RODIČŮ
24.3.2014 - Stridavka.cz

STŘÍDAVÁ PÉČE SE SOUDNÍM DOHLEDEM
26.2.2014 - Stridavka.cz

JE PROSPĚŠNÉ BÝT V CO NEJUŽŠÍM KONTAKTU S OBĚMA RODIČI
22.1.2014 - Stridavka.cz

KONFLIKTY A ODLIŠNÉ NÁZORY: JE TŘEBA SLAĎOVAT ZÁJEM NEZLETILÉ
2.10.2013 - Stridavka.cz

SPORY MEZI RODIČI JSOU MALICHERNÉ A NEPODSTATNÉ
16.9.2013 - Stridavka.cz

KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY, KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY
10.9.2013 - Stridavka.cz

NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY ZA NEUMOŽNĚNÍ STYKU
5.9.2013 - Stridavka.cz

FINANČNÍ NESHODY NEJSOU PŘEKÁŽKOU STŘÍDAVÉ VÝCHOVY
9.8.2013 - Stridavka.cz

BRÁNĚNÍ VE STYKU DŮVODEM PRO ZMĚNU VÝCHOVY
10.7.2013 - Spravedlnost dětem 

PÉČI OBOU RODIČŮ NELZE BEZDŮVODNĚ ZRUŠIT
19.6.2013 - Stridavka.cz

PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝVOJ DĚTÍ JE ZMĚNOU POMĚRŮ
14.3.2013 - Stridavka.cz

ZE STYKAČE RODIČEM
20.2.2013 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: CHYBĚJÍCÍ KOMUNIKACE MEZI RODIČI III
27.11.2012 - Stridavka.cz

DOHODA O STŘÍDAVÉ PÉČI
7.11.2012 - Stridavka.cz

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ: STŘÍDAVÁ PÉČE
8.10.2012 - Stridavka.cz

STŘÍDAVKA JEN SE SOUHLASEM MATKY?
23.1.2012 - Stridavka.cz

POVINNOST PŘIJMOUT OPATŘENÍ K ZACHOVÁNÍ RODINNÝCH VAZEB
5.12.2011 - Evropský soud pro lidská práva

ÚSPĚŠNÁ NÁMITKA PODJATOSTI
11.10.2011 - Jiří Bastl

I ŠPATNÉ ROZHODNUTÍ SOUDU SE DÁ ZVRÁTIT
6.9.2011 - Stridavka.cz

INFORMACE O DÍTĚTI LZE VYMOCI EXEKUCÍ
24.3.2011 - Stridavka.cz

SOUDNÍ DOHLED NAD VÝCHOVOU
10.3.2011 - Stridavka.cz

VZORNÉ PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ
24.2.2011 - Stridavka.cz

NEBRÁNĚNÍ V KONTAKTU ROZHODUJÍCÍ PRO SVĚŘENÍ DO PÉČE
9.2.2011 - Stridavka.cz

SOUD DAL PODMÍNKU MATCE ZA TO, ŽE BRÁNILA OTCI VÍDAT DCERU
19.10.2010 - Václav Drchal

ÚSTAVNÍ SOUD: CHYBĚJÍCÍ KOMUNIKACE MEZI RODIČI II
2.10.2010 - Stridavka.cz

ÚSTAVNÍ SOUD: CHYBĚJÍCÍ KOMUNIKACE MEZI RODIČI
15.9.2010 - Stridavka.cz

K ROZHODOVÁNÍ O STŘÍDAVÉ VÝCHOVĚ
1.9.2010 - Spravedlnost dětem

ČR PROHRÁLA VE ŠTRASBURKU SPOR S AMERIČANEM O PÉČI O DÍTĚ
24.4.2010 - Česká tisková kancelář

ÚSTAVNÍ SOUD: NESOUHLAS MATKY SE STŘÍDAVOU PÉČÍ
16.3.2010 - Stridavka.cz


Komentáře k rozhodnutím:


KONTAKT S DÍTĚTEM POMOCÍ IT
18.3.2013 - Ing. Aleš Hodina, dr. h. c.

ÚSTAVNÍ SOUD: JAK DÍTĚ PŘIPRAVIT O TÁTU
15.12.2011 - Ing. Aleš Hodina

ÚSTAVNÍ SOUD: JAK SI PŘIVLASTNIT DÍTĚ IV
19.11.2010 - Ing. Aleš Hodina

BARMA V ČESKU? OBČANSKÝ AKTIVISTA JIŘÍ FIALA ODSOUZEN NA DVA ROKY
15.11.2010 - Ing. Aleš Hodina

ÚSTAVNÍ SOUD: JAK SI PŘIVLASTNIT DÍTĚ III
2.10.2010 - Ing. Aleš Hodina

ÚSTAVNÍ SOUD: JAK SI PŘIVLASTNIT DÍTĚ II
22.9.2010 - Ing. Aleš Hodina

ÚSTAVNÍ SOUD: JAK SI PŘIVLASTNIT DÍTĚ
15.9.2010 - Ing. Aleš Hodina


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ