HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Novojičínský soudce Vladimír Polák 

Rozhodování Okresního soudu v Novém Jičíně v roce 2016

Stridavka.cz


Okresní soud v Novém Jičíně je u nás od poloviny roku 2016 průkopníkem tzv. COCHEMSKÉ PRAXE v opatrovnických sporech. Ta je založena na 4 základních principech:

1. Je snaha o co nejrychlejší vyřešení sporu mezi rodiči, aby konflikt dále neeskaloval a situace se nezhoršovala. Soud například nařídí jednání do několika málo týdnů od podání návrhu.

2. Základním principem řešení je zachování rodičovské odpovědnosti za dítě u obou rodičů. Otázkou tedy není, kdo z nich bude mít dítě v péči, ale jak bude mezi ně péče rozdělena.

3. Vždy je preferována dohoda rodičů před názorem soudu.

4. Rodiče jsou vedeni k dohodě za pomoci odborníků. Zpočátku může jít i o vynucenou spolupráci rodičů (pod hrozbou znevýhodnění v soudním sporu), postupně se však obvykle stává dobrovolnou.

Česká praxe

Současně jsme ovšem svědky toho, že Cochemská praxe je u nás někdy přetvářena do podoby dosavadního systému - pouze s tlakem na rodiče, aby se rychle dohodli. Chybí zde zásadní respekt k zachování péče obou rodičů o děti. Například sociální pracovnice Zdeňka Kučná z Moravskoslezského kraje veřejně prezentovala jako „příklad dobré praxe“ situaci, kdy otec podal návrh na střídavou péči, ale po společném jednání souhlasil s výlučnou péčí matky…

Chtěli jsme proto ověřit, jak se v praxi novojičínského soudu daří dosahovat péče obou rodičů o děti. Z údajů poskytnutých soudem citujeme:

Dle statistických údajů v roce 2016 bylo Okresním soudem v Novém Jičíně rozhodnuto o svěření dítěte takto:

první rozhodnutí (ponecháno v péči)
svěření dítěte matce - 432
svěření dítěte otci - 35
svěření dítěte do společné  péče - 7
svěření dítěte do střídavé péče - 56

první rozhodnutí (pro případ rozvodu)
svěření dítěte matce - 34
svěření dítěte otci - 28
svěření dítěte do společné  péče - 2
svěření dítěte do střídavé péče - 6

Styk není péče

Je tedy zřejmé, že rozhodování novojičínského soudu zatím jen mírně překračuje celostátní průměr, co se týče zachování péče obou rodičů (společné a střídavé). Z praxe přitom víme, že mnohdy je péče druhého rodiče nahrazena pouhým rozhodnutím o styku, který by ovšem mohl být stejně tak stanoven jako péče (viz ASYMETRICKÉ ÚPRAVY STŘÍDAVÉ PÉČE). Nejde přitom o slovíčkaření, neboť je poměrně významný rozdíl mezi „péčí“ a „stykem“ jak v právech dítěte, tak i v právech a povinnostech druhého rodiče.

Podobně je škoda, že mnohé situace, kdy rodiče jsou schopni běžně se domlouvat a podělit se o výchovu dětí, nejsou stanoveny jako společná péče, ale jako výlučná péče jen jednoho rodiče.

Protože však Cochemská praxe na novojičínském soudě má za sebou zatím jen půl roku, věřme tomu, že se situace bude rychle zlepšovat. A to nejen v tomto okrese, ale i v dalších, které tuto novou praxi zavádějí. V každém případě je však třeba, aby se rodiče nikdy nenechali dotlačit - byť pod záminkou Cochemské praxe a rychlé dohody - k tomu, že se vzdají péče o své dítě a nahradí ji pouhým stykem.


07.04.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ