HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Vzor návrhu na úpravu péče k nezletilému dítěti dohodou rodičů

Mgr. Bc. Denisa Matějková


Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle 118
530 95 Pardubice

Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem  –  dohoda rodičů pro dobu do i po rozvodu manželství

matka: Jana Konopná, narozená 7.6.1972
trvale bytem Pod Strání 34, Pardubice

otec: Jan Konopný, narozený 6.5.1970
trvale bytem Kolopecká 3, Pardubice

nezletilé děti: Tadeáš Konopný, narozený 3.4.2002
Karolína Konopná, narozená 6.6.2006
oba trvale bytem Pod Strání 34, Pardubice

I.

Po několikaleté známosti jsme dne 1.2.2002 uzavřeli sňatek před Městským úřadem v Pardubicích. Z našeho manželství se dne 3.4.2002 narodil syn Tadeáš a dne 6.6.2006 pak dcera Karolína. Od 1.1.2018 již nežijeme ve společné domácnosti, manžel se odstěhoval a společně tak nehospodaříme.

Důkaz: oddací list, rodné listy nezletilých dětí, výslechy rodičů, jako účastníků řízení

II.

Jelikož spolu od ledna 2018 fakticky nežijeme, dohodli jsme se na rozvodu manželství a ve shodný okamžik podáváme rovněž s tímto i návrh na rozvod manželství. Na péči a výživě nezletilých dětí jsme se dohodli.

Od doby, kdy rodiče ukončili společné soužití, pobývají děti v jejich střídavé péči v týdenních intervalech. Od doby, co otec opustil společnou domácnost, přispívá na výživu dětí měsíčně částkou 3 000 Kč pro nezletilého Tadeáše a částkou 2 000 Kč pro nezletilou Karolínu. Rodiče se dohodli, že na mimořádných výdajích dětí se budou podílet dle dohody.

Důkaz: potvrzení o příjmu otce, potvrzení o příjmu matky, nájemní smlouva

III.

Na základě výše uvedeného žádám soud, aby vydal tento rozsudek:

1. Soud schvaluje dohodu rodičů tohoto znění:

Nezletilý Tadeáš Konopný, narozený 3.4.2002 a Karolína Konopná, narozená 6.6.2006, se pro dobu do i po rozvodu manželství svěřují do střídavé péče rodičů tak, že v každém lichém týdnu v kalendářním roce budou obě nezletilé děti v péči otce a v každém sudém týdnu v péči matky.

Matka je povinna platit na výživu nezletilého Tadeáše částku 3 000 Kč měsíčně a na výživu nezletilé Karolíny pak částku 2 000 Kč měsíčně a to do 10. dne v měsíci předem k rukám otce počínaje nabytím právní moci tohoto rozsudku.

Otec je povinen platit na výživu nezletilého Tadeáše částku 3 000 Kč měsíčně a na výživu nezletilé Karolíny pak částku 2 000 Kč měsíčně a to do 10. dne v měsíci předem k rukám matky počínaje nabytím právní moci tohoto rozsudku.

2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V Pardubicích dne 30.4.2018

Jana Konopná


Převzato z webu VZORY.CZ 


10.05.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ