HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Chceme podporu úplných rodin

E-petice.cz


My, rodiče a další lidé, kterým není lhostejný osud dětí, požadujeme, aby byli v Radě vlády ČR zastoupeni ti, kdo hájí právo dětí na oba rodiče.

Jak vyplývá z odborných studií, Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, mezinárodní i národní judikatury, ale i ze zdravého selského rozumu, nejlepším zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů. Nejlepší zájem dítěte může být takto naplněn, pokud dítě žije společně s oběma rodiči nebo pokud o něj alespoň oba rodiče pečují samostatně (ve střídavé nebo společné péči). Zcela proto odmítáme podporu samoživitelství, tedy oddělení dítěte od jednoho z rodičů a výchovu pouze druhým z nich, což představuje přesný opak nejlepšího zájmu dítěte.

Proto považujeme za nutné, aby se zástupci těch, kdo hájí právo dětí na oba rodiče, mohli podílet na přípravě zákonů, které povedou k podpoře rodinných vazeb, zejména rodinných vazeb dětí. Dále žádáme, aby vláda začala pracovat na celkové koncepci podpory rodin, se zvláštním zřetelem na zachování péče obou rodičů, s ohledem na alarmující stav rozvodovosti a sňatečnosti v České republice. Žádáme, aby začala naplňovat závazek plynoucí z čl. 7 mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, zabezpečit právo dětí na péči rodičů (obou).

Navrhujeme, aby se na této práci v Radě vlády podílel předseda Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě Ing. Aleš Hodina, dr. h. c., který se dlouhodobě zasazuje o ochranu rodinných vazeb a práva dětí na oba rodiče.


Komu bude petice předána: Vláda ČR, Parlament ČR


Zde najdete PODPISOVÝ ARCH KE STAŽENÍ (pro uplatnění petice je nejvhodnější jej vytisknout, podepsat, získat případně další podpisy a zaslat jej na adresu uvedenou v podpisovém archu).


Převzato z E-PETICE.CZ


11.08.2015
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ