HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Soudní rozhodnutí v opatrovnických věcech v roce 2016

Stridavka.cz


I v roce 2016 u nás došlo k mírnému pokroku v mezích zákona, co se týče přístupu soudů v opatrovnických řízeních. Podíl nových rozhodnutí o péči obou rodičů (střídavé a společné) celorepublikově těsně překročil 10 %. Lze tedy s určitou ironií konstatovat, že tímto tempem by se stavu, kdy dětem bude běžně zachovávána péče obou rodičů, mohla dočkat už naše vnoučata.

Statistické údaje Ministerstva spravedlnosti ČR za rok 2016 přitom svědčí i o odlišném přístupu v jednotlivých regionech (rozčleněných dle sídel krajských soudů):

svěření do péče Praha StČ JM SM celkem ČR
počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet %
péče matky 1701 78,8 2315 81,2 1289 85,7 1723 83,0 2956 83,6 1905 81,5 3264 82,7 4362 85,5 19515 83,0
péče otce 95 4,4 174 6,1 94 6,3 162 7,8 241 6,8 188 8,0 335 8,5 320 6,3 1609 6,8
společná péče 65 3,0 66 2,3 27 1,8 32 1,5 85 2,4 46 2,0 64 1,6 53 1,0 438 1,9
střídavá péče 297 13,8 297 10,4 94 6,3 159 7,7 252 7,1 197 8,4 284 7,2 365 7,2 1945 8,3
celkem 2158 100,0 2852 100,0 1504 100,0 2076 100,0 3534 100,0 2336 100,0 3947 100,0 5100 100,0 23507 100,0

Jestliže sestavíme pořadí regionů dle podílu péče obou rodičů (společné a střídavé), rozdíl mezi prvním a posledním je více než dvojnásobný:

pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
region Praha StČ JM SM
podíl 16,8 % 12,7 % 10,4 % 9,5 % 9,2 % 8,8 % 8,2 % 8,0 %

Sestavili jsme i pořadí regionů dle indexu genderové nerovnosti. Jde o poměr rozhodnutí ve prospěch péče matky a ve prospěch péče otce (rozhodnutí o střídavé nebo společné péči jsme přiřadili jednou polovinou ke každé straně).

pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
region JM Praha StČ SM
podíl 6,55 6,75 6,82 7,02 7,06 7,63 8,64 8,73

Zatímco poslední místa v obou tabulkách zoufale drží jižní Čechy a severní Morava, pořadí na první místech je odlišné. Je to způsobeno především tím, že Praha a střední Čechy, kde je z regionů nejvyšší podíl péče obou rodičů, dosahují naopak nejnižších hodnot v podílu výlučné péče otců.

Celorepublikový index genderové nerovnosti pak činí 7,39. Věříme, že toto číslo neunikne pozornosti organizacím tvrdě bojujícím za rovné příležitosti žen a mužů. Vždyť například směrnice Evropské unie pro účast ve správních radách firem bude připouštět maximální hodnotu tohoto indexu 1,50 (tedy nejméně 40 % zastoupení každého pohlaví). Je otázka řízení firem důležitější než výchova budoucích generací?


10.04.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ